Meer informatie

Op de website van Zorgwijzer kun je vinden of jouw zorgverzekering Vaktherapie (AG) vergoed.

Voor meer informatie over vaktherapie, bezoek:

Ik ben geregistreerd vaktherapeut bij de NVBT en NVV-AG, beide onderdeel van FVB. Zie voor meer informatie: